Ayşen Özcanoğlu Gündüz

Eğitim Programları -Workshoplar

genel bakış

fd517a338059400
 

Deneyimsel yöntemler, simülasyonlar, vaka çalışmaları, bireysel geri bildirim oturumlar eğitim geliştirme faaliyetlerinde kullanmayı tercih ettiğimiz temel unsurlardır.

Tüm eğitim ve geliştirme programlarımızın temel amacı farkındalığı arttırarak kişilerdeki gerçek potansiyeli ortaya çıkartmak ve geliştirmektir. Eğitimlerimizin tümünde yaklaşımımız her bir katılımcının kendisinde halihazırda mevcut bulunan tam potansiyele erişmesi için bir öğrenme ortamı yaratmaktır.

programlar

Kendini Keşifle Daha Fazla Sen

Yeni yönetici olmus, yetenek havuzuna alınmıs olan çalışanların kişisel gelişimlerine yönelik tasarlanmıştır

İş hayatında kendilerine koydukları sınırları aşmaları, gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yöneliktir

Deneyimsel 2 günden oluşur

Workshopun ardından1 ay sonra yapılan  3 saatlik grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır. 

Her bölüm deneyimsel egzersizler, küçük grup çalışmalarından ve anlatımlardan oluşmaktadır. 

Daha Fazla Sen açık gruplarda uygulandığı gibi, kurumlar içindeki çalışanlara, ekip üyelerine de kapalı grup olarak uygulanmaktadır.

Ne Kazanacaksınız ?

Sizin için önemli değerlerinizi farkedecek

Kendi kendinize koyduğunuz limitlerinizi keşfedecek, sizi durduran iç seslerinizi anlayacak

İç liderinizi keşfedecek

Kapattığınız taraflarınızı farkedip, o yönlerinizi açabilmenize izin verecek

Daha önce yapmadıgınız en az bir seyi ilk kez yapacak

Farkındalıklarınızın ardından aksiyon planınızı olusturacaksınız

fd517a337dd0f99

İlişkilerinde Daha Fazla Sen 

›Çalışanların işhayatındaki ilişkilerinde gelişimlerine yönelik tasarlanmıştır

›Deneyimsel 2 günden oluşur

›Workshopun ardından 1 ay sonra yapılan 3 saatlik grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır.

Her bölüm deneyimsel egzersizler, küçük grup çalışmalarından ve anlatımlardan oluşmaktadır.

Kendini Keşfet açık gruplarda uygulandığı gibi, kurumlar içindeki çalışanlara, ekip üyelerine de kapalı grup olarak uygulanmaktadır.

Ne Kazanacaksınız ?

›İlişki tasarımı yapabilecek

İlişkilerinde ihtiyaç duyulan metabecerileri farkedip, kullanabilecek

Karşı tarafının penceresinden bakabilecek

İlişkilerindeki güç dengesini ve etkilerini öğrenecek

Kabul Alanını öğrenecek ve uygulayacak

İletişimde Daha Fazla Sen

›Çalışanların işhayatındaki etkin iletişim kurabilmelerinie yönelik tasarlanmıştır
›
Deneyimsel 2 günden oluşur
›
Workshopun ardından 1 ay sonra yapılan 3 saatlik grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır. 

Ne Kazanacaksınız ?

›Etkin Dinleme Becerisi uygulayacak
›
İletişimi derinleştirecek güçlü sorular sorabilecek
›
İletişimi zehirleyen davranışları öğrenecek ve iyileştirebilecek
›
İletişimde araya giren faktörleri farkedecek, iletişimin akmasını sağlayabiliecek
›
Ben Dili Kullanabilecek
 

Takım Olarak Daha Fazla Siz

›Bir yöneticiye bağlı, ayna amaç uğruna bir arada çalışan takımlar için tasarlanmıştır.
›
Üst yönetim ve orta kademe yönetim seviyeleri için uygundur.
›
2 günlük Workshop ve ardından ayda bir yapılan 3’er saatlik 6 adet grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır.

Ne Kazanacaksınız ?

›Takımın olumluluğunu ve verimliliğini etkileyen faktörleri öğrenecekler
›
Takımın mevcut durumu ve güçlü yanları belirlenecek
›
Takımın gelişim alanları belirlenecek
›
Takımın birlikte çalışma kontratı hazırlanıp, ilişkileri tasarlanacak
›
Takım içerisinde belirlenmiş rollerin haricindeki rollere dair farkındalık kazanacaklar
›
Takım geri bildirim ve sorumluluk alma yöntemlerini belirleyecek ve uygulayacak
›
Takım vizyon çevresinde uyumlanarak ortak defe birlikte yürüyecek
›
Takım ilişkilerinin derinleşmesi verimliliğe etki edecek
 

Liderler İçin Koçluk Becerileri

“Liderler için Koçluk Becerileri”, birlikte çalıştığınız kişilerin, yönettiğiniz ekiplerin ve/veya astlarınızın performanslarını arttırmak ve potansiyellerini açığa çıkartmak için kullanabileceğiniz en etkili yol olan koçluğa ilişkin beceri ve teknikleri kazandırmayı amaçlayan, işletme sahibi ve yöneticilere yönelik özel olarak geliştirilmiş, interaktif ve uygulamaya dayalı bir programdır.

›3 günlük eğitim interaktif ve uygulamaya dayalıdır
›
Workshopun ardından 1 ay sonra yapılan 3 saatlik grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır. 

Ne Kazanacaksınız ?

Bireysel Farklılıkları Anlama ve Anlamlandırma

Güçlü ve Etkili Sorular Sorma

Derin ve Aktif Dinleme Değişim İçin Harekete Geçirme

Gelişim İçin GeribildirimVerme Empati Kurma

Eğitmen Olarak Daha Fazla Sen

›Kurum içi eğitmenlerin eğitim tasarlama ve eğitim verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.
›
2 günlük eğitim interaktif ve uygulamaya dayalıdır
›
Workshopun ardından 1 ay sonra yapılan 3 saatlik grup takip koçluğu ile kazanımlar desteklenir ve sürekliliği sağlanır. 


Ne Kazanacaksınız ?

Eğitim programınızı tasarlamaya ve sunmaya yönelik bir modelle tanışma
›
Eğitim verirken odaklanılması gereken önemli noktaları belirleme
›
Bir eğitmenin üstlenmesi gereken farklı rolleri öğrenme
›
Eğitime etki eden faktörler ve istediğimiz etkiyi yaratmaya yönelik çözümler
›
Eğitimdeki her etkenden öğrenim yaratma becerileri
›
Tüm grup için öğrenim yaratırken her bir bireyi dahil etme


Parentology

Parentology ebeveynler ve çocuklar arasında yaşam boyu sürecek sihirli ilişkiler yaratmakla ilgilidir

Bu kurs çocuğunuzu değiştirebilmek için kullanılacak araçlarla ilgili değildir. Sizin bir ebeveyn olarak kim olduğunuz ve kim olmayı seçtiğinizle ilgilidir.

Çocuğunuzla aranızda sihirli ilişki ebeveyn ve çocuğun her ikisinin de  aile için işe yarayacak seçimleri yapabilecek yetkilendirmeye sahip oldukları ilişkidir. Üç günlük kursumuz, niyete dayalı ilişkileri yaratmak ve nelerin işe yaradığı, nelerin yaramadığıyla ilgili farkındalıkların arttırılmasına yöneliktir.

 Her ailenin kendine has gerçekleri vardır ve biz size ne yapmanız gerektiğini asla söyleyemeyiz. Bir diğer taraftan da deneyimsel öğrenimimiz ve bireysel keşiflerle, evinize yeni anlayışlar ve gelişmiş farkındalıklarla döneceksiniz. 

Ne Kazanacaksınız ?

Mevcut ilişkilerinize artan farklılıklar getirecek

Arzuladığınız ilişkileri yaratmanıza yardımcı olacak

İstediğiniz ilişkiyi nasıl seçmeniz gerektiğini gösterecek

Tüm ilişkilerinizde size yardımcı olacak araçlar sunacaktır


Çocuklar üzerindeki etkisi:


Davranışları ve etkileriyle ilgili sorumlulukları artacak

Erken yaşta problem çözebilmelerine yardımcı olacak becerileri kazanacak

Sosyal zekalarını arttıracak

Duygusal zekalarını arttıracak

Bireyler olarak güçlendirilmiş olacak

İçinde bulundukları şartlardan nasıl yaratacaklarını öğrenecekler


Ebeveynler üzerindeki etkisi


Daha sabırlı olacak

Halihazırda ebeveyn olarak nereleri doğru yaptığınızla ilgili farkındalık kazanacak

Kendinizi ve çocuğunuzu daha iyi anlayacak

Çocuklarınızı farklı görecek

Ebeveyn olarak kendinizi sevmeye başlayacak

Kendinizle ilgili tereddütleriniz azalacak, kendinize olan inancınız artacak

Yanlış yaptığınızda nasıl tekrar ayağa kalkabileceğinizi öğrenecek

Ebeveyn olarak güçlendirileceksiniz.